PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
           

           
                         
           

SPRAWOZDANIA  FINANSOWEArchiwum:
Sprawozdania finansowe jednostki za rok 2018, 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zwoleniu pod poniższym linkiem:
https://bip.zwolen.pl/index.php?id=532           
                             
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP