PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
                       
                             
           

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna

w roku szkolnym 2020/2021 realizowana jest na podstawie programów:

1. "Wokół przedszkola". Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego. Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska (z wykorzystaniem kart pracy)

2. "Na zdrówko" - program własny - Agnieszka Piekarz

3. Program zajęć z gimnastyki korekcyjnej "Gimnastyka korekcyjna na wesoło" - Jolanta Markowska

4. "Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu". Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat - Ewa Wodzicka-Dondziłło.

5. "Bilingual children - dwujęzyczne przedszkolaki" - program własny Małgorzata Siewierska

6. "Pan Bóg kocha dzieci" - Program nauczania religii rzymskokatolickiej dla przedszkolaków - ks. Stanisław Łabendowicz nr AZ-0-01/10

7. Ogólnopolski Program Edukacyjny dla przedszkoli "Kubusiowi Przyjaciele Natury" - organizowany przez firmę Kubuś

8. "Bawimy się wesoło" - zabawy i ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn - prowadząca Iwona Mendel.

9. "Fonolandia" - projekt edukacyjny dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych.
           
                         
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP