PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
                       
                             
           

PROCEDURY
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W ZWOLENIU


Procedury i wytyczne:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r.

Procedura wydawania posiłków
Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii
Procedura komunikowania się na drodze nauczyciel a dyrektor, nauczyciel a rodzic na czas pandemii
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu na czas pandemii
Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii


           
                         
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP