PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
           

           
                         
           

O NAS

     Publiczne Przedszkole Nr 1 mieści się przy ul. Kościuszki 11 w Zwoleniu. Organem prowadzącym jest Gmina Zwoleń. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty. Funkcję dyrektora od roku 2006 pełni pani Małgorzata Krok. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godz. od 6.30 do 16.30.  W przedszkolu funkcjonuje 5 grup do których uczęszcza 125 dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.

     W naszym przedszkolu panuje przyjazna atmosfera. Zapewniamy dzieciom troskliwą opiekę i poczucie bezpieczeństwa, dbamy o harmonijny rozwój wychowanków, przestrzegając praw i obowiązków dziecka.

     Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowane nauczycielki. Personel pomocniczy jest umiejętnie włączony do działań wychowawczych i opiekuńczych. Nasi wychowankowie stają się bardzo samodzielni, rozwijają aktywność twórczą uczestnicząc w różnorodnych konkursach i uroczystościach. W placówce organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi.

     Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi placówkami. Zapraszamy do obejrzenia naszego przedszkola. Chętnie  będziemy się  dzielić uwagami i doświadczeniami oraz pomysłami.


           
                             
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP